Logo Buitenlesdag

Ontwerpwedstrijd Buitenlesplek

Geef jij graag buitenles, maar is jullie schoolplein er niet geschikt voor? Kom in actie! Ontwerp je eigen buitenlesplek en maak kans op de realisatie van jouw idee t.w.v. € 5.000,-.
Jantje Beton en IVN Natuureducatie zijn op zoek naar creatieve ideeën die het schoolplein omtoveren tot een plek voor actief, ontdekkend en bewegend leren. Een kleine ingreep die volop kansen biedt voor het opdoen van 21e -eeuwse vaardigheden, uitdagend buitenspelen en spelenderwijs leren.
Weet jij hoe het op jullie schoolplein beter kan? Stuur je idee uiterlijk 12 oktober 2018 in via onderstaand formulier en wie weet geef jij in 2019 les op een gloednieuwe buitenlesplek.

Ontwerpwedstrijd Buitenlesplek - actievoorwaarden

Achtergrond & inspiratie

Leerkrachten van basisscholen geven het liefst een kwart van de tijd buiten les. Ze zeggen vooral positieve effecten te zien bij het geven van buitenlessen. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten van DUO (2016, 2018). En, kinderen vinden het leuk! Toch wordt een veel groter deel van de lessen gewoon binnen gegeven. Simpelweg omdat schoolpleinen niet geschikt zijn.

Hoe kan het beter? Bij een buitenlesplek denken we niet aan een overkapping met banken, tafels en een schoolbord. Denk aan een Rekenplein met velden van 10x10 stoeptegels, variërend van hele, halve en kwart tegels. Dit nodigt uit tot bewegend rekenen met allerlei variatiemogelijkheden. En ook in een Waterbeestjesoase is van alles te beleven. Leerlingen ontdekken wat er allemaal leeft in de spannende onderwaterwereld. Of denk aan kinderen in een Taaltuin die van paal naar paal springen om het alfabet en woorden te vormen met de letters die erop staan.

Planning

Lees meer

 • 12 oktober 2018: uiterste inleverdatum ideeën.
 • Uiterlijk 31 oktober bekendmaking 10 winnaars; daarvoor wordt het e-mailadres gebruikt dat bij inzenden is opgegeven.
 • De winnaars ontvangen €1.000,- voor de ontwikkeling, en €5.000,- voor de uitvoering van de buitenlesplek.
 • November: ontwerp uitwerken en geschikt maken voor realisatie (i.s.m. een professional)
 • November/december: begeleiding door Jantje Beton of IVN bij realisatie en het ontwikkelen van een buitenles- en onderhoudsplan.
 • 21 december: ontwikkelfase afgerond en offertes definitief. Start realisatie mogelijk.
 • 2 april 2019: de buitenlesplek is gerealiseerd en wordt in gebruik genomen op de Nationale Buitenlesdag.


Beoordelingscriteria

Lees meer

 • Mate waarin kinderen betrokken zijn in het bedenkproces en ideevorming.
 • In te zetten voor verschillende lesstof (ook vakoverstijgend)
 • Mogelijkheid tot actief, bewegend en spelenderwijs leren
 • Duurzaamheid (geen tijdelijke constructie)
 • Haalbaarheid m.b.t. uitvoering binnen het budget van €5000,-
 • Haalbaarheid binnen de planning; uit te werken voor 21 december 2018 en te realiseren uiterlijk voor 2 april 2019


Jury

Lees meer

Een professionele jury en een kinderjury beoordelen de inzendingen. De professionele jury selecteert de 15 beste inzendingen op basis van bovenstaande criteria. De kinderjury selecteert hieruit de 10 winnaars. Zij beoordelen de inzendingen door aan te geven in welke Buitenlesplek zij het liefste buitenles krijgen én kunnen buitenspelen.

Professionele jury

 • Jelle de Jong – Directeur IVN Natuureducatie
 • Pauline van der Loo – Teamleider programma’s Jantje Beton
 • Arianne Westhuis – Programmaleider Gezonde School
 • Pong Hu - Leerkracht basisschool De Kleine Vliegenier in Utrecht

Kinderjury

 • Leerlingenraad OBS De Schalm Rotterdam


Voorwaarden

Lees meer

Deze prijsvraag wordt georganiseerd door Jantje Beton en IVN Natuureducatie, zij worden in deze voorwaarden gezamenlijk aangeduid als ‘de organisatie’.

 • Alle Nederlandse basisscholen en scholen voor speciaal (voorgezet) onderwijs kunnen deelnemen.
 • Inzendingen die na 12 oktober binnenkomen worden niet beoordeeld.
 • De inzending moet voorzien zijn van een geldig e-mailadres en telefoonnummer en correcte NAW gegevens van de school, inclusief BRIN nummer.
 • Onvolledige inzendingen worden niet beoordeeld.
 • Maximaal 1 inzending per school wordt gerealiseerd/ kan winnen.
 • Alleen ideeën die realistisch en haalbaar zijn om binnen de beschikbare tijd uit te werken en uit te voeren voor het bedrag van € 5.000,- komen in aanmerking.
 • Een Buitenlesplek waarvoor sloopwerkzaamheden nodig zijn of natuur wordt aangetast komt niet in aanmerking voor winst.
 • De uitslag van de professionele en kinderjury is bindend.
 • De school is in staat om na winst samen met een ontwerper, hovenier of aannemer het idee door te ontwikkelen, zodat deze gereed is voor uitvoering. De school neemt hierbij de leiding. Een budget van € 1.000,- wordt door de organisatie van de ontwerpwedstrijd hiervoor beschikbaar gesteld.
 • Uitbetaling van de totale bijdrage van € 6.000,- geschiedt na overlegging van een offerte.
 • De opdracht voor realisatie wordt uiterlijk 21 december gegeven aan een aannemer/hovenier. Het idee is uiterlijk 2 april 2019 gerealiseerd.
 • De school of leerkracht is in staat om tijd te investeren in de uitwerking van idee naar een realiseerbare oplossing en het opstellen van een plan voor gebruik en onderhoud van de buitenlesplek na realisatie.
 • Ingezonden ideeën worden via communicatiekanalen van de Nationale Buitenlesdag, Jantje Beton en IVN gedeeld ter inspiratie voor andere scholen. Hierbij wordt vermelding gemaakt van de naam en de plaats van de school.
 • De prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de wedstrijd zoals foto- of filmopnames en interviews. De rechten hiervan liggen geheel bij de organisatie en de organisatie is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.
 • Het e-mailadres en het telefoonnummer van de deelnemer wordt gebruikt voor communicatie over deze ontwerpwedstrijd. De contactpersoon meldt zich door deelname aan deze ontwerpwedstrijd aan voor de digitale nieuwsbrief ‘Binnenstebuiten’ (6x per jaar) van de Nationale Buitenlesdag.
 • De organisatie van deze prijsvraag, jury en medewerkers van Jantje Beton en IVN Natuureducatie zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelname aan de ontwerpwedstrijd houdt acceptatie van deze voorwaarden in.