Logo Buitenlesdag

Nationale Buitenlesdag

Onderwijsdoelen scoor je buiten!

Frisse lucht, beweging en de speelse manier van leren zorgen ervoor dat kinderen beter presteren tijdens en na een buitenles! Beestjes zoeken, optellen met sprongen of een geschiedenisrace, alle vakken zijn geschikt.

Let op: De Nationale Buitenlesdag van 7 april wordt verplaatst naar het begin van het nieuwe schooljaar.
We maken zo snel mogelijk een nieuwe datum bekend. Aanmelden blijft gewoon mogelijk en we hebben een groot deel van onze databank met buitenlessen openbaar gemaakt. Mogelijk helpen deze je (of ouders) bij het samenstellen van een aangepast lesaanbod en het in beweging houden van de kinderen.

Lees meer

Leerkrachten willen vaker buitenles geven

Buitenles is niet alleen goed voor de leerprestaties van de kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! Daarom willen steeds meer leerkrachten vaker met hun leerlingen naar buiten. Zij verwachten dat buitenlessen een positief effect hebben op de leerprestaties van leerlingen. Door regelmatig reguliere lesstof in de buitenlucht aan te bieden, ontdekken, onderzoeken en leren kinderen spelenderwijs en met veel meer plezier. Helaas ontbreekt het leerkrachten vaak aan ruimte en buitenlesmaterialen om buitenles te geven. Jantje Beton en IVN Natuureducatie helpen scholen door samen met leerkrachten te werken aan het stimuleren van buitenlessen door het organiseren van de Nationale Buitenlesdag.

Buitenles niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling

Dat buiten zijn goed is voor kinderen is algemeen bekend. Door lessen buiten te geven, worden kinderen blootgesteld aan natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht. Dit draagt bij aan minder vermoeidheid en een betere stemming en heeft mogelijk ook een positief effect op het leervermogen van kinderen.

Buitenles biedt ruimte voor uitdagend onderwijs

Een buitenles biedt ook mogelijkheden voor de leerkracht om uitdagendere lessen te geven. Het zijn lessen waar leerlingen zelf dingen uitzoeken, veel samenwerken en hun lichaam en zintuigen gebruiken tijdens het leren. Bewegen tijdens het leren is niet alleen goed voor de lichamelijke gezondheid van kinderen, maar heeft ook positieve effecten op cognitieve processen.

 


Er doen al

2765

scholen mee aan de Nationale Buitenlesdag 2020