Bundelles

  • Groep 3
  • Taal

De leerlingen breiden hun woordenschat uit door aan de hand van de letters van een nieuw woord, nog méér nieuwe woorden in de omgeving te zoeken.

Meer dan 60 uitgewerkte buitenlessen