Getallen domino

  • Groep 1
  • Groep 2
  • Rekenen

De leerlingen oefenen met het herkennen van getalpatronen op dominostenen en het resultatief tellen.

Download deze buitenles

Heb jij een leuk idee voor een buitenles?

Mail je idee dan naar info@buitenlesdag.nl

Meer dan 100 uitgewerkte buitenlessen