Romeinse cijfers op de getallenlijn

  • Groep 7
  • Rekenen

In deze les oefenen leerlingen met het lezen en plaatsen van Romeinse cijfers op een getallenlijn.

Meer dan 60 uitgewerkte buitenlessen