Romeinse cijfers op de getallenlijn

  • Groep 7
  • Rekenen

In deze les oefenen leerlingen met het lezen en plaatsen van Romeinse cijfers op een getallenlijn.

Download deze buitenles

Heb jij een leuk idee voor een buitenles?

Mail je idee dan naar info@buitenlesdag.nl

Meer dan 100 uitgewerkte buitenlessen