Tafel circuit

  • Groep 5
  • Rekenen

Een nieuwe tafel leren door buiten lekker te bewegen!

Download deze buitenles

Heb jij een leuk idee voor een buitenles?

Mail je idee dan naar info@buitenlesdag.nl

Meer dan 60 uitgewerkte buitenlessen