Tafel-run

  • Groep 5
  • Rekenen

Oefen de tafels door zo snel mogelijk naar de hoepel te rennen met het goede antwoord.

Meer dan 60 uitgewerkte buitenlessen