Verkleinwoorden

  • Groep 5
  • Taal

Oefen met de klas allerlei verkleinwoorden, eindigend op -je, -pje, -tje, –etje of –nkje en woorden die een extra letter krijgen. De leerlingen lezen zelfstandig in een leesboek en verkleinen de woorden die ze tegenkomen. Ze schrijven op het schoolplein het woord bij de juiste categorie op.

Download deze buitenles

Heb jij een leuk idee voor een buitenles?

Mail je idee dan naar info@buitenlesdag.nl

Meer dan 100 uitgewerkte buitenlessen