Logo Buitenlesdag

Buitenlessen voor het voortgezet onderwijs

17/10/19

Vandaag wordt een speciale editie van de Bosatlas gelanceerd: de Bosatlas van de duurzaamheid! Deze atlas brengt een complex en actueel fenomeen in kaart door te laten zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde heeft. In het voorjaar van 2020 zal de atlas grootschalig in het voortgezet onderwijs worden geïntroduceerd. VO-scholen die zich aanmelden voor de Nationale Buitenlesdag ontvangen een bundel vol buitenlessen, zodat zij op 7 april 2020 met de leerlingen en de nieuwe Bosatlas naar buiten kunnen!

Lessen ontwikkeld door docentopleidingen

Om de lessen goed te laten aansluiten bij de nieuwe lichting docenten, ontwikkelen studenten van verschillende docentenopleidingen de lessen. Dat is voor hen een goede oefening én zij weten het beste wat aansluit op het onderwijs van de toekomst!

Over de Bosatlas van de duurzaamheid

De Bosatlas van de duurzaamheid laat zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde heeft. Denk aan klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en tekort aan zoet water. Ook geef de atlas een kijkje in de afspraken die er in internationaal verband zijn gemaakt om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs. Met de nadruk op allerlei concrete maatregelen die burgers, overheden en bedrijven kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen.

De atlas is ontwikkeld door Noordhoff Uitgevers, de aansluitende lessen worden mogelijk gemaakt door SME Advies, ikcirculeer en het team van de Nationale Buitenlesdag.

Terug naar overzicht